سلبریتی اژدهای هفت‌‎سر نیست
مستندساز در گفتگو با دانشجو؛
میکائیل دیانی تحلیلگر سیاسی فرهنگی و کارگردان مستند فراموش شده‌‎ها با موضوع پدیده سلبریتی‌ها و برخورد با آن ضمن اشاره به اینکه باید انسان‌‎های مشهور را به عنوان سرمایه اجتماعی بپذیریم گفت: اگر سلبریتیها در بزنگاههای اجتماعی مسئولیت اجتماعی خود را میشناختند و نسبت به آن مسئولیت اجتماعی رفتار آگاهانه، به دور از هیجان و به دور از رادیکالیسم داشتند، می‌‎توانستند کارکرد مثبت داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار