سامانه شفافیت آرای نمایندگان فعال شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:
مالک شریعتی از فعال شدن سامانه شفافیت آرای نمایندگان به صورت آزمایشی در سایت پارلیران خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار