درگیری گسترده صهیونیست ها با فلسطینی ها در جنوب جنین
وقوع درگیری گسترده در منطقه قباطیه واقع در جنوب شهر جنین در نتیجه یورش نظامیان صهیونیست رخ داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار