تکثیر درنا و یوز ایرانی در چرخه حیات/ مدیریت پسماند سراوان بعد از ۵۰ سال حل شد + فیلم
سلاجقه در گفتگو با دانشجو:
رئیس سازمان محیط زیست گفت:چرخه حیاتی که خوشبختانه در بعد تکثیر درنا و یوز ایرانی داشتیم، دستاوردی ملی و تراز برای کشور و سازمان محیط زیست در سال گذشته بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار