جبلی: روابط عمومی هیچ دستگاهی نیستیم اما تریبون نظام هستیم
رئیس سازمان صداوسیما گفت: من بارها عرض کردم ما روابط عمومی هیچ دستگاهی نیستیم اما تریبون نظام هستیم، باید بتوانیم به این شعارمان که «دوره ما دوره تحولی است» عمل کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار