جایگزین مهم نفت در اقتصاد جهانی/ جنگ آب در آینده واقعی است؟
TRT گزارش داد؛
خبرگزاری تی آر تی وُرلد در گزارشی می‌نویسد: «طنز ماجرا اینجاست که درحالیکه نفت جای خود را به انرژی‌های تجدید پذیر می‌دهد، آب به عنوان یک منبع حیاتی تجدید پذیر، خود در حال تبدیل شدن به نفتِ جدید جهان است که این موضوع همان چالش‌ها و مسائل پیچیده حوزه انرژی را نوید می‌دهد.»
ارسال نظرات
آخرین اخبار