خوزستان، چهارمین مقصد سفر استانی رئیس جمهور
در دور دوم سفر‌های استانی دولت؛
خوزستان؛ دیار نخل و نفت و آفتاب و ایستادگی چهارمین مقصد رئیس جمهور در دولت سیزدهم و نخستین سفر استانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ۱۴۰۲ است. دیاری که مقصد اولین سفر استانی این دولت هم محسوب می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار