شکست مفتضحانه حزب محاظه کار انگلیس در انتخابات محلی و افزایش فشار‌ها بر سوناک
حزب محافظه کار انگلیس در انتخابات محلی اخیر در این کشور شکست مفتضحانه‌ای را تجربه کرد و حالا فشار‌ها بر ریشی سوناک نخست وزیر این کشور از طرف جناح‌های مختلف افزایش پیدا کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار