کسب سه جایزه توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جشنواره کشوری شهید مطهری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری موفق به کسب سه جایزه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار