دولت سیزدهم به دنبال تغییر ریل‌گذاری اقتصاد کشور است
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور:
محسن رضایی با تاکید بر اینکه به دنبال تغییر ریل‌گذاری اقتصاد کشور هستیم گفت: بدون همراهی مردم و بخش خصوصی نمی‌توان انتظار تحول داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار