نمایشگاه، مقصر دیر رسیدن کتاب به بخش بین‌الملل نیست/ آماده‌سازی و توزیع ۴۰۷ هزار بسته کتاب توسط پست
سخنگوی نمایشگاه کتاب:
رمضانی درباره دیر رسیدن کتاب‌های بخش بین‌الملل گفت: ناشرانی که ۱۰ روز قبل از شروع نمایشگاه کتاب‌های خود را وارد گمرک کردند به موقع بار خود را دریافت کردند. اما برخی چند روز بعد از شروع نمایشگاه بار خود را تحویل دادند و دیر هم تحویل گرفتند. اینکه می‌گویند نمایشگاه باری را دیر تحویل داده را مطلقاً رد می‌کنم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار