مسئولان وزارت خارجه و سفرای جمهوری اسلامی با رهبرانقلاب دیدار کردند
صبح امروز
جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب دیدار کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار