افزایش اختیارات ارزی بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات اقتصادی
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد؛
جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، با دستور ادامه بررسی اختیارات ارزی بانک مرکزی، با حضور سران قوا و دیگر اعضا و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار