مشترکان برق می‌توانند با مصرف بهینه و درست از پاداش صرفه‌جویی برخوردار شوند
طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی از روز نخست خرداد ماه امسال اجرایی شده است که تا آخر شهریورماه ادامه داد و بر اساس آن همه مشترکان می‌توانند با صرفه‌جویی در مصرف برق از پاداش برخوردار شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار