رونق کسب و کار روستا در گرو افزایش دانش است
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در اولین رویداد هم‌اندیشی انتقال فناوری به کسب و کارهای روستایی بر افزایش دانش روستاییان و رونق کسب و کارهای روستایی تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار