اوجی: میعانات گازی ذخیره شده روی آب به صفر رسید
وزیر نفت گفت: در شرایطی که در گذشته ۷۸ میلیون بشکه میعانات روی دریا ذخیره شده بود، امروز این رقم به صفر رسیده است و میعانات گازی روی آب نداریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار