اگر طرف افغانستانی به مقررات تن ندهد با برخورد دیگری مواجه می‌شود
امیر حیدری:
فرمانده نیروی زمینی ارتش در جریان بازدید از مرز شرقی کشور گفت: ما حسن همجواری به جا می‌آوریم ولی اگر جایی احساس شود طرف مقابل نمی‌خواهد به مقررات تن بدهد با برخورد دیگری مواجه می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار