«تنهایی» در عمارت ارغوان تمدید شد
اجرای نمایش «تنهایی» به طراحی و کارگردانی عرفان خالقی تا دوازدهم خرداد در عمارت ارغوان تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار