استقبال چشمگیر کتاب‌دوستان از نشر‌های خانواده سازمان تبلیغات / افزایش ۴۸ درصدی فروش تعداد نسخه‌های کتاب نسبت به سال گذشته
آمار فروش ۴ انتشارات در نمایشگاه کتاب ۳۴ اعلام شد؛
در نمایشگاه بین المللی کتاب امسال، نشر‌های سازمان تبلیغات اسلامی بیش از ۲ برابر نمایشگاه ۱۴۰۱ فروش ریالی داشتند؛ تعداد نسخه کتاب‌های فروخته شده نیز ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار