تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر در دستور کار است
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: آمادگی داریم تولید قراردادی گوشت قرمز را با در نظر گرفتن قیمت تمام شده به علاوه سود برای عشایر اجرایی کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار