سفری کلیدی به ایران / چرا سلطان عمان به ایران سفر کرد؟
گزارش
در راستای تقویت دوستی میان عمان و جمهوری اسلامی ایران و در راستای پاسخ به دعوت ابراهیم رئیسی، سلطان عمان سفری دو روزه به ایران خواهد داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار