ثبت ۱۰ هزار پلاک هواپیمای بدون سرنشین
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ثبت حدود ۱۰ هزار پلاک هواپیما بدون سرنشین خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار