پاسخگویی و شفاف‌سازی از ضروریات حکمرانی شهری است
وحیدی:
وزیر کشور با تأکید بر اینکه ایجاد شهر الگو باید در افق برنامه‌های شهرداران قرار گیرد، گفت: پاسخگویی، شفافیت و مشارکت شهروندان در امور شهری، از ضروریات حکمرانی شهری امروزی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار