دشمن قصد دارد ایران را از گذشته پرافتخار خود منقطع کند
جلیلی:
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای‌ عالی امنیت ملی گفت: دشمن می‌خواهد ایران را از یک گذشته پرافتخار منقطع کند و از همین رو است که باید بدانیم در چه مختصاتی هستیم و حرکت تاریک نداشته باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار