برنامه ریزی تبادل روزانه ۵۰۰ واگن باری بین ایران و ترکمنستان در مرز سرخس
مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: امروز مقامات ترکمنستان در ایران هستند تا موضوع تبادل روزانه ۵۰۰ دستگاه واگن باری از مرز سرخس بین دو کشور برنامه ریزی شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار