هرتزوگ: آذربایجان کشوری دوست برای اسرائیل است
رئیس رژیم اسرائیل در بدو ورود به پایتخت جمهوری آذربایجان، این کشور را کشوری دوست برای تل‌آویو دانست که زمینه همکاری زیادی با یکدیگر دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار