صدور مجوزهای صیادی و شیلات از درگاه ملی مجوزها
وزیر اقتصاد خبر داد
سید احسان خاندوزی از آغاز صدور مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های صیادی و شیلات توسط درگاه ملی مجوز‌ها خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار