بهره برداری از بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی شهید سلیمانی فردیس
بیمارستان فردیس پس از سفر رئیس جمهوری با سرعت تکمیل شد/۵۰ درصد پیشرفت بیمارستان فردیس ظرف یک سال اخیر محقق شد
ارسال نظرات
آخرین اخبار