توصیه سازمان حمل و نقل عربستان به شرکت‌های متولی جابجایی حجاج
اداره حمل و نقل عربستان بر ضرورت رعایت تمام شروط ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان شرکت‌های متولی حمل و نقل حجاج در موسم حج امسال برای حفظ ایمنی ضیوف الرحمن تاکید کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار