سرلشکر باقری: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح تشکیل شده است
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ستاد کل نیرو‌های مسلح در چهار سازمان اصلی نیرو‌های مسلح تشکیل شد و با جدیت و نظم تشکیل جلسه داده و کار را دنبال می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار