برنامه «بچه محل قهرمانم» برگزار می‌شود
توسط حوزه هنری کودک و نوجوان؛
برنامه «بچه محل قهرمانم» توسط حوزه هنری کودک و نوجوان با موضوع قیام ۱۵ خرداد در جنوب شرق استان تهران برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار