فاطمی‌امین بیشتر وزیر خودرو بود / فعلا قضاوت درباره گزینه پیشنهادی وزارت صمت زود است
عضو کمیسیون صنایع در گفتگو با دانشجو:
معصومه پاشایی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و فعلا قضاوت درباره او زود است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار