عدم سختگیری به دولت منافاتی با بعد نظارتی مجلس ندارد / استیضاح باید حربه آخر باشد + فیلم
عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با دانشجو:
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: ما در حوزه نظارتی باید به وظیفه خود عمل کنیم؛ در ابتدا باید سراغ سوال و تذکر برویم و از استیضاح باید به عنوان حربه و اهرم آخر استفاده کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار