لازمه وجود یک ضرورت؛ جای خالی احزاب در پیگیری مطالبات مردمی
دادخواست ۲۸| نگاهی بر نقش احزاب در هدایت‌گری اعتراضات؛
بسیاری معتقدند جای خالی تحزب در پیگیری مطالبات مردمی با توجه به اعتراضات سال‌های اخیر یک ضرورت است، چراکه این امر منجر به افزایش بینش سیاسی جامعه و در پی آن رقم خوردن اعتراضاتی با کمک احزاب شناسنامه‌دار خواهد شد؛ اگرچه این امر تاکنون محقق نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار