جدیدترین موضع گیری خصمانه آمریکا علیه مسکو
وزیر خارجه آمریکا به شدت از رویکرد روسیه در جنگ اوکراین انتقاد کرد و مدعی شد: زمان ثابت کرد که حمله روسیه به اوکراین اشتباه و شکستی راهبردی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار