شیخ عیسی قاسم: ملت بحرین تسلیم ناپذیر است
رهبر شیعیان بحرین در واکنش به اعدام دو بحرینی از سوی عربستان از عزم راسخ ملت بحرین برای ادامه راه سخن گفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار