مدل حکمرانی امام خمینی (ره) موجب ترس استکبار
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت: مدل حکمرانی که امام خمینی (ره) ارائه داد موجب ترس استکبار شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار