جدیدترین سخنان وزیران نفت و انرژی اوپک پیش از نشست ۱۸۶
شماری از وزیران نفت و انرژی اوپک پیش از آغاز نشست ۱۸۶ این سازمان در وین بر اتخاذ تصمیمی صحیح برای تضمین تعادل و ثبات در بازار نفت تأکید کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار