اگر کج فهمی‌های غرب‌زده‌ها نبود همگان توانایی‌ها و دستاورد‌های بیشتری از این انقلاب را می‌دیدند
سردار نقدی:
معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: برخی در دوران رنج ملت در آمریکا لای پر قو می‌خوابیدند و اگر کج فهمی‌های امثال این‌ها نبود توانایی‌ها و دستاورد‌های بیشتری از این انقلاب را همگان می‌دیدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار