بیش از هرچیزی لازم است راه امام (ره) را بشناسیم
رئیسی در حرم امام خمینی(ره):
رییس جمهور با بیان اینکه بیش از هرچیزی لازم است راه امام (ره) را بشناسیم، تاکید کرد: اگرچه سال‌های بسیاری از رحلت ایشان گذشته اما آثار وجودی ایشان همچنان زنده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار