۳ نشانه از گشایش قریب‌الوقوع در روابط ایران و مصر
فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به دولت مصر جهت برقرار نکردن ارتباط با ایران، مؤلفه‌ای بسیار مهم در عقیم ماندن تلاش‌های مکرر تاریخی جهت احیای روابط ۲ کشور در سال‌های گذشته بوده است. با این حال، ظهور تغییرات جدید ژئوپلیتیک در سطح منطقه و ورای آن در سال‌های اخیر، تا حد زیادی وزن این ۲ کنشگر را در تصمیم‌سازی مصر کاهش داده و اکنون فضایی مساعد را برای مصر جهت احیای روابط با تهران ایجاد کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار