باکو و ایروان: توافقی درباره بازگشت به مرزهای ۱۹۷۵ در کار نیست
جمهوری آذربایجان و ارمنستان توافق دو کشور در خصوص مبنا قرار دادن نقشه‌های دوران شوروی در مذاکرات مرزی را رد کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار