قدرت بازدارندگی ایران، تضمین کننده امنیت منطقه است
امیرعبداللهیان:
وزیر امور خارجه در پی رونمایی از موشک فتاح گفت: قدرت بازدارندگی ایران، تضمین کننده امنیت و صلح پایدار منطقه است و توسعه روابط دوستانه و شراکت سازنده با همسایگان با جدیت ادامه می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار