محرابیان: خاموشی در بخش خانگی، خط‌ قرمز وزارت نیرو است
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه خاموشی در بخش خانگی، خط‌ قرمز وزارت نیرو است، گفت: عموماً خاموشی آن چیزی است که بر اساس برنامه برای کاهش مصرف اعمال می‌شود؛ در حالی‌ که در مواقعی خاموشی به دلیل مشکلات فنی شبکه و حوادث از جمله برخورد اجسام، خطای انسانی، عوامل طبیعی و محیطی رخ می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار