تکلیف خودروسازان به آزادسازی اسناد در رهن خودرو‌ها
شورای رقابت خودروسازان را مکلف کرد که اسناد خودرو‌هایی را که براساس مصوبات گذشته این شورا در رهن هستند آزاد کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار