طرح‌های غیر فعال و راکد پرورش میگو فسخ قرارداد می‌شوند
مدیرکل شیلات هرمزگان:
مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: مقرر شد هیئت نظارت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان از کلیه طرح‌های پرورش میگوی در حال احداث بازدید و پیشرفت کار‌ها به صورت مستمر رصد و طرح‌های غیر فعال و راکد طبق قوانین و مقررات فسخ قراداد و خلع ید شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار