دانشگاه محقق اردبیلی در شاخص انرژی پاک به رتبه هفتم بین دانشگاه‌های جهان رسید
دانشگاه محقق اردبیلی توانست در نظام رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۲۳ به کسب رتبه هفتم بین دانشگاه‌های جهان در شاخص‌های انرژی پاک و مقرون به صرفه دست یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار