فرانسه نگران «فتاح» و اقتدار دفاعی ایران شد!
با اتخاذ موضعی مداخله‌جویانه؛
وزارت امور خارجه فرانسه با دخالت آشکار در امور داخلی ایران، از دستیابی تهران به موشک مافوق صوت «فتاح» ابراز نگرانی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار