دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نشان ملی فداکاری دانشجویان ایران را دریافت کرد
محمدجواد سروقدی دانشجوی نخبه و عضو کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نشان ملی فداکاری دانشجویان ایران را دریافت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار