تشکیل بنیاد ادبیات ترکی ایرانی پیگیری شود
رئیس جمهور:
رئیس جمهور گفت: تشکیل بنیاد ادبیات ترکی ایرانی پیگیری شده و به سرانجام برسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار